مطالب اموزشی
دانلود نمونه سوالات فيزيك 3 (سوم تجربي) از سال 81 تا 87 به همراه پاسخ تشریحی
شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 11:41 | نوشته ‌شده به دست اکبر جودی | ( )

 

برای دیدن این موضوع به ادامه ی مطلب بروید


دانلود نمونه سوالات فیزیک یک اول دبیرستان از سال 82 تا 87 با پاسخ تشریحی
شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 11:39 | نوشته ‌شده به دست اکبر جودی | ( )
رديف توضيحات لينك دانلود
1 مجموعه فرمولهاي فيزيك 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه2 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان صمصامي نمونه 1 دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 83 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام اراك دريافت نمونه سوال


نمونه سوالات فيزيك 2 ( سال دوم دبیرستان )
شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 11:37 | نوشته ‌شده به دست اکبر جودی | ( )
رديف توضيحات لينك دانلود
1 فرمولهاي فيزيك 2 رياضي و تجربي دريافت نمونه سوال
2 سوالات فصل 4 فيزيك 2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
7 دبيرستان شاهد امام نمونه 5 دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 دبيرستان دكتر حسابي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضي دريافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم تجربي دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال


دانلود نمونه سوالات فيزيك 3 از سال 81 تا 87 با جواب(سوم دبیرستان - برای رشته رياضي )
شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 11:36 | نوشته ‌شده به دست اکبر جودی | ( )
رديف توضيحات لينك دانلود
1 فرمولهاي فيزيك 3 رياضي دريافت نمونه سوال
2 سوالات طبقه بندي شده فيزيك 3 دريافت نمونه سوال
3 خردادماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
4 مرداد ماه 81 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خردادماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
6 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور 84 كشوري دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
20 دي ماه 86 تغيير رشته با جواب دريافت نمونه سوال
21 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
22 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال


سوالات رشته ی ریاضی فیزیک دبیرستان (18 دوره)
شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 11:34 | نوشته ‌شده به دست اکبر جودی | ( )

این مجموعه شامل 18 دوره از امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان ،

رشته ریاضی فیزیک به همراه کلید پاسخ می باشد .

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید !!!


امتحان نهایی فیزیک سال سوم شهریورماه88
شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت 11:31 | نوشته ‌شده به دست اکبر جودی | ( )
 
موضوعات
دیگر موارد